Scroll to top

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un angajament fundamental pentru Agenția Împreuna. În consecință vom depune toate eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. În continuare dorim să te informăm despre modul în care prelucrăm și protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi în legătură cu facilitățile platformei on-line.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a evidenția cât mai fidel orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal. Dacă vom efectua modificări, vom afișa pe website-ul platformei on-line versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verificati periodic conținutul acesteia.

Depre noi și cum ne poți contacta

Agenția Împreună este persoană juridică de naționalitate română, constituită sub forma unei organizații nonguvernamentale având sediul în București, Str. Slobozia, Nr. 31, Sector 4. În sensul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”, suntem operator de date cu caracter personal atunci când prelucrăm datele tale personale.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât să îți asigurăm controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferi, cât și cu privire la destinația informației. Cu titlul de exemplu, primim informații de la tine în următoarele situații:

Când te înscrii pe platfoma noastră on-line, ne transmiți: adresa de e-mail, numele și prenumele, imaginea facială (fotografie), ocupația, apartenența etnică și o scurtă descriere despre tine;

Vom prelucra datele tale personale prin corelarea lor în vederea stabilirii unui profil cu ocazia evaluării realizate de echipa noastră în scopul de a determina dacă îndeplinești criteriile pentru a deveni membru al comunității noastre virtuale. Construcția platformei on-line cât și scopul urmărit ne obligă să stabilim o serie de criterii de selecție pentru membrii comunității noastre virtuale.

Există posibilitatea să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul tău în timpul vizitării website-ului nostru, pentru a îți putea trimite ulterior informații de interes personalizate, cât și în vederea optimizării website-ului platformei on-line. Vei afla mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Având în vedere specificul comunității virtuale pe care dorim să o promovăm, vom prelucra date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categoria datelor speciale cu caracter personal și anume – apartenența etnică. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom prelucra datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Pentru a deveni membru și pentru a fi promovat în cadrul comunității noastre virtuale

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

  1. a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei on-line;
  2. b) Promovarea profilului creat prin afișare pe platforma on-line;
  3. c) Contactarea în vederea oferirii de răspunsuri la întrebările și/sau cererile tale în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor tale personale pentru aceste scopuri este condiționată de obținerea prealabilă a acordului tău. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă.

  1. Pentru a fi înștiințat de evenimentele organizate de noi sau de partenerii noștri.

Vrem să te ținem la curent cu privire la toate evenimentele de interes organizate de noi sau de partenerii noștri. În acest sens, îți putem trimite orice tip de mesaj via e-mail conținând informații generale și tematice cu privire la evenimentele organizate de noi sau de partenerii noștri. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților tale. Ne întemeiem comunicările pe consimțământul tău exprimat în prealabil. Te poți răzgândi în această privință și îți poți retrage consimțământul în orice moment, prin:

– expedierea unui e-mail care va cuprinde solicitarea ta la adresa likerom@agentiaimpreuna.ro;

– contactarea Agenției Împreună folosind detaliile de contact.

  1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a website-ului și a utilizatorilor platformei on-line față de atacuri cibernetice;

– Măsuri de prevenire și detectare a incidentelor privind securitatea datelor, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri apărute în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile tale fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale.

Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp vei alege să rămâi înregistrat pe platforma on-line. Poți oricând să ne soliciți ștergerea anumitor informații sau a tuturor informațiilor deținute. Vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior ștergerii profilului afișat pe platformă, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele tale cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– finanțatori ai proiectului

– partenerilor Agenției Împreună;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți sau organizații nonguvernamentale cu care putem dezvolta programe comune în legătură cu scopurile și obiectivele organizației noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele tale de către terți, persoane juridice de drept privat, alte organizații nonguvernamentale sau autorități publice, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia care vor conține clauze specifice.

În ce țări transferăm datele tale cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a proteja drepturile și interesele tale. Transferurile către, împuterniciți, operatori asociați sau alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale.

Ne poți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse la finalul secțiunii, pentru a afla mai multe informații legate de transferul datelor tale personale precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Colectarea, stocarea și transferul datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, servere de stocare securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Cu toate eforturile depuse pentru a proteja datele tale cu caracter personal, te atenționăm că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele tale să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme pe care nu le putem controla.

Ce drepturi ai

Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor”) instituie o serie de drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. În termeni generali, poți solicita accesul la datele tale personale, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a formula plângere către autoritatea de supraveghere competentă sau de a te adresa justiției. În condițiile Regulamentului, poți beneficia de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării datelor precum și de dreptul la portabilitatea datelor.

Îți vei putea exercita drepturile tale prevăzute de Regulament în următoarele condiții:

Identitate. În situația în care vom considera necesar, ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea ta prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a-ți exercita vreun drept în ceea ce privește datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Te vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru necesită un timp suplimentar, sau în cazul mai multor solicitări care provin de la aceeași persoană, situație în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni.

Drepturile terțelor părți. Ne rezervăm dreptul de a nu soluționa anumite cereri în cazul în care acestea ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate Descriere
Accesul Poți să ne ceri:

●        să confirmăm dacă prelucrăm datele tale cu caracter personal;

●        să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;

●        să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi: datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor Ne poți cere să vă ștergem datele tale cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

●        acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;

●        v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);

●        îți exerciți dreptul legal de a te opune prelucrării datelor personale;

●        datele tale personale au fost prelucrate ilegal;

●        ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor personale este necesară:

●        pentru respectarea unei obligații legale;

●        pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

●        pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Restricționarea prelucrării datelor  Poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

●        acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;

●        prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;

●        acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;

●        ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

●        avem consimțământul tău;

●        pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;

●        pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor Ne poți cere să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

●        prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract; și

●        prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.

 

Luarea de decizii automate  Nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, a datelor tale cu caracter personal.
Plângeri Ai dreptul să depui plângeri la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a îți afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

 

  • Îți reamintim că ne poți contacta:

– prin e-mail la adresa: likerom@agentiaimpreuna.ro

– prin corespondență la adresa: Str. Slobozia, Nr. 31, Sector 4, București

– prin telefon la numărul: 021.2100539