Scroll to top

Consimțământ

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 al UE, avem nevoie de acordul tău privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia înscrierii pe platforma on-line a Agenției de Dezvoltate Comunitară „Împreună”.

INFORMARE PRIVIND CONSIMȚĂMÂNTUL

 

Pentru a te putea incrie pe platforma noastră on-line și a beneficia de toate facilitățile pe care aceasta le oferă, este necesar să obținem acordul tău cu privire la folosirea datelor tale personale.

Completând formularul de înscriere și accesând butonul “Trimite” datele tale personale vor fi transmise în mod automat pe adresa de e-mail a Agenției de Dezvoltate Comunitară „Impreuna”: likerom@agentiaimpreuna.ro.

 

Echipa noastră va evalua toate datele furnizate prin completarea formularului de înscriere, inclusiv detaliile caracterizării de la rubrica “Despre tine” și va stabili dacă îndeplinești condițiile pentru a deveni membru al comunității noastre.

 

Dacă în urma evaluării echipa noastră va constata că sunt întrunite criteriile pentru a face parte din comunitatea noastră, profilul tău va fi afișat pe site-ul platformei on-line.

Profilul tău care urmaza a fi afișat va cuprinde următoarele date cu caracter personal: Nume și prenume, ocupația și imaginea facială (fotografie).

 

În situația în care echipa noastră va constata că nu sunt întrunite criteriile pentru a deveni membru al comunității noastre, vei fi înștiințat prin e-mail că profilul tău nu va fi afișat pe site-ul platformei on-line urmând ca datele tale personale să fie strese.

Criteriile de selecție pentru a putea face parte din comunitatea noastră le poți găsi la secțiunea ”Despre Comunitate”.

 

Te informăm că platforma on-line promovează antreprenori și/sau persoane de succes ce aparțin etniei rome. Astfel, în situația în care vei opta pentru a face parte din comunitatea noastră, în mod automat vei dezvălui apartenența ta la etnia romă. În cazul în care vei opta pentru afișarea profilului tău pe site-ul platformei on-line, apartenența ta la etnia romă poate deveni o informație publică.

 

Vom prelucra datele tale personale, în scopul promovării unor modele de succes/persoane de succes ce aparțin etniei rome. Urmărim prin intermediul platformei on-line că profilele afișate să reprezinte modele sociale de urmat pentru cât mai mulți membri care aparțin etniei rome.

Astfel, dorim să formăm o comunitate virtuală interactivă având ca  principal criteriu de selecție apartenența la etnia romă, care să împărtășească experiențe demne de urmat cu alți membri ai etniei.

 

Te vom contacta prin e-mail, atât pentru a te înștiința cu privire la evenimentele noastre sau ale partenerilor noștri, cât și pentru a te invita să participi la aceste evenimente.

Doar dacă vei fi de acord, datele tale personale vor fi folosite pentru a-ți transmite prin e-mail, newsletter, cu informații de interes de pe adresa noastră likerom@agentiaimpreuna.ro.

Pentru a face parte din comunitatea noastră, vom folosi: numele și prenumele, adresa de e-mail, ocupația, imaginea facială, o scurtă descriere despre tine și apartenența etnică.

 

Pentru a putea beneficia de facilitățile platformei on-line, de invitațiile la evenimente și/sau pentru a primi newsletter, datele tale personale vor fi introduse în baza noastră de date.

Construcția platformei on-line precum și scopul acestei comunități virtuale presupune în mod automat introducerea datelor tale personale în baza noastră de date, afișarea pe site-ul platformei a datelor tale personale, precum și dezvăluirea apartenenței la etnia romă. În cazul în care nu îți vei exprima acordul pentru oricare din operațiunile descrise anterior, nu vei putea beneficia de  niciuna din facilitățile platfomei on-line, urmând ca datele tale personale să fie șterse.

 

Te informăm că nu vei fi supus unei decizii automate de prelucare a datelor cu caracter personal.

Datele tale personale nu vor fi transmise direct sau indirect către alți operatori sau terți. Cu ocazia procesului de stocare, arhivare sau corespondență, există posibilitatea ca datele tale personale să fie transmise împuterniciților noștri a căror listă o poți găsi pe site-ul platformei on-line la secțiunea ”GDPR”.

 

Te informăm că îți poți exercita următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare și ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor.

 

Datele tale personale vor fi folosite doar în scopurile pentru care îți vei exprima în mod explicit acordul. Datele tale personale vor fi păstrate în baza noastră până în momentul în care ne vei solicita încetarea prelucrării prin expedierea unui mail la adresa likerom@agentiaimpreuna.ro.

Îți poți retrage oricând consimțământul pentru oricare din opțiunile de mai jos, prin expedierea unui e-mail la adresa likerom@agentiaimpreuna.ro.

 

Agenția de Dezvoltare Comunitară „Impreuna” are calitatea de operator de date cu caracter personal și este constituită sub forma unei organizații neguvernamentale cu sediul în România, Str. Slobozia, Nr. 31, Sector 4, București, înregistrată la Registrul Fundațiilor și Asociațiilor în baza Încheierii nr. 93/22.07.1999, care desfășoară activități pe teritoriul României.