Scroll to top

Expert în drepturile omului

Cerasela Bănică

Cerasela Bănică este coordonatorul unui fond internațional pentru minoritatea romă. A evaluat fenomenul segregării în educație la nivel de cinci județe. Cerasela a coordonat programe care presupuneau accesul egal la educație pentru elevii romi în risc de părăsire timpurie a școlii.  Proiectele sale sunt menite să reducă rata abandonului la liceu în rândul elevilor de etnie romă oferindu-le acestora burse și pregătire gratuită (tutorat).

Vezi interviu